söndag 14 mars 2010

Kärnkraft

Den samlade müslivänstern har gapat och skrikit det senaste året om Alliansens energiuppgörelse där förbudet mot byggnad av kärnkraftsreaktorer togs bort. Man talar om "Centerns svek". Tillåt mig att ge en mer nyanserad bild av saken:

Jag är vad man kan kalla en kärnkraftsskeptiker. Uran är en ändlig resurs, brytningen av uranet är farlig och slutförvaringsplanen för det giftiga avfallet är otroligt luddig. Kärnkraft är ingen långsiktig lösning.

Men idag finns det ett miljöhot som överstiger alla andra, och det är den globala uppvärmningen. Kärnkraft har otrloigt låga koldioxidutsläpp jämfört med kolkraft och oljekraft.

Idag kommer nästan hälften av Sveriges el kommer ifrån kärnkraft. Om 20-30 år beräknas reaktorerna ha levt ut sin livstid. Vad gör vi då när hälften av vår el är borta?

1. Ska vi importera kolkraftsel från polen eller tyskland?

X. Ska vi satsa stort på förnyelsebar energi?

2. Ska vi byta ut några av de befintliga kärnreaktorerna mot nya?

De flesta av oss väljer nog alternativ X. Alla gillar ju sol och vind liksom. Och som tur är har ju redan någon tänkt på det. I Alliansens energiuppgörelse görs den största satsningen någonsin på förnyelsebara energikällor.

Tyvärr är det inte så enkelt. Även om de förnybara energikällorna är välutvecklade och välfinansierade, så räcker inte det för att ersätta halva Sveriges energibehov, och knappast inom en såpass kort period som tjugo år.

Därför återstår fortfarande alternativ 1 och 2.

Det finns knappt någon större utsläppsbov än de fossila energikällorna, och när växthuseffekten knackar på dörren så kan ingen människa med samvete välja kolkraft.

Nya kärnreaktorer lär vara betydligt säkrare än än de som byggdes på 70-80 talet. Utvinningen av energi från uranet är också mer effektivt, så avfallen minskar avsevärt.

Därför har man kommit fram till att det klokaste är att öppna upp för utbyte av reaktorer samtidigt som man satsar stort på förnybar energi.

I framtiden kan vi förhoppningsvis helt kunna försörja oss på grön el, men fram tills dess krävs en kompromiss. För klimatets skull.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar