fredag 5 november 2010

Oh it's on

Jörgen Svidén från ECAD, European cities against drugs, skriver en debattartikel med rubriken "Därför ska inte Cannabis legaliseras". Han kritiserar några legaliseringsargument med klockrena motargument:

"Aktuell forskning visar att cannabis orsakar svåra skador hos såväl etablerade missbrukare som hos s.k. rekreationsmissbrukare. I t.ex. Nederländerna är man bekymrad över att fler och i dag många unga människor söker vård för cannabisrelaterade skador. Utan att närmare gå in i den diskussionen kan konstateras att cannabis inte är ett ofarligt preparat."

Jaha... Så cannabis är inte ofarligt. Det går jag med på, han nämner dock inte att alkohol, tobak, koffein och i princip hälften av allt som säljs på svenska apotek är tyngre och farligare.


"Ett huvudargument för legaliseringsrörelsen är att få bort kriminaliteten. Visst skulle en legalisering temporärt ta bort inkomster från den organiserade brottsligheten, men vem tror på allvar att de som lever i den världen därmed skulle förvandlas till laglydiga, skattebetalande och socialt anpassade medborgare?"


Ett tydligt bevis på att många i motståndsrörelsen på allvar tror att de som brukar cannabis är generellt kriminella och onda... Jag är övertygad om att det finns otroligt många i Sverige och resten av Europa som gladeligen skulle odla, sälja och bruka lagligt, om möjligheten fanns. Att dessutom vifta bort faktumet att cannabis är en av de största inkomstkällorna för organiserad brottslighet är inget annat än dumt.

och min personliga favorit:

"Därtill kan man undra varför vi inte borde avskaffa straff för annan mängdbrottslighet; om vi tillåter folk att köra hur fort de vill så minskar vi antalet trafikbrott radikalt. Det skulle med säkerhet leda till väsentligt fler skadade och döda i trafiken, liksom en legalisering av cannabis skulle innebära att långt fler än i dag skulle hamna i ett missbruk och utanförskap"

Kommentarer överflödiga...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar